W celu podpisania umowy z ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. na przyjęcie odpadów klient winien przedstawić kserokopię następujących dokumentów:

  1. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, a w przypadku podmiotów wpisanych do KRS wpis do tego rejestru
  2. NIP
  3. REGON
  4. Stosowane decyzje administracyjne

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. PRZYJMUJE TYLKO TE ODPADY, KTÓRE SĄ UWZGLĘDNIONE W DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.

Regulamin Przyjmowania Odpadów

Regulamin Przesyłania Faktur w Formie Elektronicznej

Projekt Umowy Odpady

Skip to content