Przebudowa hali technologicznej i linii sortowniczej

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała na przełomie 2015r. i 2016r. zadanie pn „Przebudowa hali technologicznej z przebudową i rozbudowa linii sortowniczej w m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka”. Całkowity koszt zadania Spółka pokryła ze środków własnych.

Inwestycja obejmowała:

 1. Prace budowlane i konstrukcyjne tj.:
  • montaż dwóch nowych bram przesuwnych oraz demontaż i przeniesienie jednej z już istniejących bram przesuwnych
  • wykonanie żelbetowego kanału zasypowego zagłębionego poniżej poziomu posadzki
 2. Dostawę i montaż następujących elementów:
  • przenośnik kanałowy łańcuchowy – stacja nadawcza,
  • sito obrotowe stacjonarne,
  • przenośnik taśmowy pod przesiewaczem,
  • przenośnik taśmowy peryferyjny,
  • przenośnik podawczy frakcji nadsitowej,
  • kabina sortownicza,
  • przenośnik sortowniczy na spodzie ślizgowym,
  • separator magnetyczny nadtaśmowy,
  • adaptowany przenośnik taśmowy,
  • adaptowany separator magnetyczny.

Realizowana modernizacja pozwoli osiągnąć Spółce ZGO AQUARIUM wydajność oraz przerób odpadów komunalnych na poziomie 30Mg/h. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego przede wszystkim poprzez redukcję ilości odpadów, które będą trafiały na składowisko, a tym samym przedłuży się żywotność kwatery składowania odpadów. Poprzez rozbudowę linii uzyskamy większy odzysk surowców wtórnych.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content