Badania Wody

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

ul. Katowicka 20,

96-200 Rawa Mazowiecka

WODA NA PŁYWALNI ZGO AQUARIUM
Data oceny/badania Basen Sportowy Basen rekreacyjny 1 Basen rekreacyjny 2- brodzik Wanna 1 Wanna 2
Ostatnia ocena jakości wody na pływalni dokonana przez właściwy państwowy inspektorat sanitarny.    15.05.2023 doskonała doskonała doskonała doskonała doskonała
Spełnienie przez wodę na pływalni wymagań określonych rozporządzeniem.    06.02.2024 bez zastrzeżeń bez zastrzeżeń bez zastrzeżeń bez zastrzeżeń bez zastrzeżeń
Przekroczenie przez wodę na pływalni dopuszczalnych wartości określonych rozporządzeniem.
Podjęte badania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań w przypadkach niespełnienia.

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2020

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2021

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2022

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2023

Komentowanie wyłączone.

Skip to content