OTWARCIE KRYTEJ PŁYWALNI – KOMUNIKAT

Szanowni Klienci!

Informujemy, że kryta pływalnia  zostanie udostępniona do użytkowania na początku lipca 2020 roku.      

             W związku z wytycznymi dla funkcjonowania pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanymi przez  Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny i ogłoszonymi do publicznej wiadomości, przygotujemy dla Państwa Zasady korzystania z krytej pływalni ZGO Aquarium w Rawie Mazowieckiej, które umieszczone będą na naszej stronie internetowej.  Zasady zawierać będą informacje jak korzystać z obiektu, a co za tym idzie jak uniknąć zarażenia koronawirusem. Zasady o których mowa będą opierać się na wspomnianych wyżej wytycznych i ich stosowanie jest konieczne dla naszego wspólnego celu jakim jest bezpieczne korzystanie z zasobów infrastruktury pływalni.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w tej nowej dla wszystkich sytuacji.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content