Nazwa Usługi1 h2h3 h
Bilet wstępu10 zł16 zł22 zł
  • Opłata za czas gry pobierana jest z góry według cennika.
  • O czasie gry decyduje klient, opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta czasu nie podlega zwrotowi.
  • Dopłata za czas ponad wykupiony bilet będzie obliczona jako iloczyn 1/60 ceny biletu i liczby minut oraz zaokrąglona do 10 groszy. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu gry upoważnia pracownika do obciążenia klienta dodatkową opłatą według cennika PARKU GIER „AQUA”.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

Skip to content