Wejście indywidualne
W godzinach Rodzaj biletu CENA ZA 1 GODZINĘ
Poniedziałek – Piątek Sobota, Niedziela, Święta
6.00-8.00 Normalny 10,00 zł 11,00 zł
Ulgowy 8,00 zł 9,00 zł
8.00-15.00 Normalny 14,00 zł 16,00 zł
Ulgowy 12,00 zł 13,00 zł
15.00-21.40 Normalny 16,00 zł 16,00 zł
Ulgowy 12,00 zł 13,00 zł

Do całego pobytu w tej strefie, dodawane jest 10 min. na przebranie. Przykład:
Pobyt na 1h => 70 min. (60 min. basen + 10 min. na przebranie);

Wejście grupowe

1 grupa może liczyć maksymalnie 15 osób
Wejścia te są akceptowane jedynie po wcześniej uzgodnionym terminie z Aquarium.

W godzinach Rodzaj biletu CENA ZA 1 GODZINĘ/1 GRUPĘ
Poniedziałek – Piątek Sobota, Niedziela, Święta
8.00-15.00 Normalny 150,00 zł 180,00 zł
Ulgowy 120,00 zł 135,00 zł
15.00-21.40 Normalny 180,00 zł 210,00 zł
Ulgowy 135,00 zł 150,00 zł
Wejście rodzinne
W godzinach Rodzaj biletu CENA ZA 1 GODZINĘ/OD OSOBY
Poniedziałek – Piątek Sobota, Niedziela, Święta
8.00-21.40 Rodzinny minimum 3 osoby 11,00 zł 12,00 zł

Z biletu rodzinnego mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby dorosłe-minimum jedna osoba dorosła. Za dziecko w grupie uważa się dziecko w wieku do 16 lat. Za dzieci w wieku do 3 lat nie jest pobierana opłata.

Bilet rodzinny nie upoważnia do wejścia na Kompleks SPA..

Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:

  • dzieci od 3 lat i młodzież szkolna
  • studenci w wieku do 26 roku życia
  • emeryci
  • renciści
  • osoby niepełnosprawne (z opiekunem)

W godzinach 8:00-12:00 – 20% zniżki dla seniorów powyżej 60 roku życia.

* Weterani oraz weterani poszkodowani uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z pływalni (basenu). Dokumentem potwierdzającym do korzystania z pływalni, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego. Podstawa Prawna: art. 30a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jedn.  Dz. U. z 2019r. poz. 1726).

Ulga jest uwzględniana po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.

Zakup biletu na basen uprawnia do korzystania z wszystkich dostępnych w danym momencie atrakcji wodnych na hali basenowej. Natomiast korzystanie z urządzeń SPA za opłatą wg cennika SPA. Oddzielny karnet na SPA i Basen.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

Skip to content