REZERWACJA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

2. SZCZEGÓŁY REZERWACJI:

Typ basenu (basen sportowy lub rekreacyjny)(jeśli dotyczy):

Ilość torów:

Ilość grup (grupa może liczyć max. do 15 os.):

Instruktor do grupy ( tak/nie):

Data:

Godzina:

3. DANE DO UMOWY/FAKTURY:

Czy umowa ma zostać sporządzona względem osoby rezerwującej (tak/nie):

Pełna nawa organizacji/firmy:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu/mieszkania:

NIP:

Kod pocztowy:

Miasto:

Powyższe dane prosimy kierować na adres: rezerwacje@zgoaquarium.pl

Skip to content