Zgromadzenie Wspólników:

  • Właściciel Spółki – Miasto Rawa Mazowiecka w osobie Burmistrza Miasta Piotra Irli – 100% udziałów.

Rada Nadzorcza w składzie:

  • Przewodniczący – Agnieszka Bienias
  • Członek – Adam Iwaszkiewicz
  • Członek – Tomasz Jackowski

Zarząd:

  • Emilia Tulin – Prezes Zarządu
  • Jerzy Góraj – Prokurent Samoistny
Skip to content