Zakład ZGO Pukinin jest Instalacją komunalną do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określoną na liście Marszałka Województwa Łódzkiego zapewniającą:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

b) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Ponadto Spółka prowadzi unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych na podstawie Decyzji z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak: RŚVI.7222.115.2019.ML).

 

AQUARIUM Centrum Fit Rawa jest jednym z najnowocześniejszych obiektów. Mieści się w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy Katowickiej 20. Na wszystkich spragnionych ruchu i relaksu czekają baseny, wodny świat malucha, strefa saun ze słoneczną łąką i grotą solną oraz sala do ćwiczeń i znakomicie wyposażona siłownia. (zgoaquarium.pl/aquarium/)

Skip to content