ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, pod powyższą nazwą istnieje od 5 grudnia 2012r. Powstało w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. utworzonego 28 listopada 2007r. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. jest własnością Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, który posiada 100 % jej udziałów.

Spółka prowadzi działalność obejmującą gospodarkę odpadami (Zakład ZGO Pukinin) oraz działalność o charakterze sportowo – rekreacyjnym (AQUARIUM Centrum Fit Rawa).

Skip to content