Nazwa Usługi0,5 godz./stół 1 godz./stół
Bilet wstępu10,00 zł20,00 zł
  • Opłata za czas gry pobierana jest z góry według cennika.
  • O czasie gry decyduje klient, opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta czasu nie podlega zwrotowi.
  • Dopłata za czas ponad wykupiony bilet będzie obliczona jako iloczyn 1/60 ceny biletu i liczby minut oraz zaokrąglona do 10 groszy. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu gry upoważnia pracownika do obciążenia klienta dodatkową opłatą według cennika stołu bilardowego.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

Skip to content