Remont kapitalny przenośnika łańcuchowego zintegrowanego z prasą belującą HSM

Zapytanie ofertowe

wyniki postępowania

Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego i sieci strukturalnych w nowopowstałym budynku ZGO Pukinin

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy zakres prac

wyniki postępowania

Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Zakup mebli do pomieszczeń biurowych w związku z rozbudową budynku administracyjno- socjalnego ZGO Pukinin

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Naprawa warstwy rekultywacyjnej kwatery nr I

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania 

Opracowanie koncepcji technologicznej związanej z planowaną modernizacją i rozbudową Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki, a także kompostowni odpadów.

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Wykonanie konserwacji dzwigarów z drewna klejonego wraz z płatwiami na hali krytego lodowiska obiektu Krytej Pływalni ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia i prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów dla ZGO Aquarium sp. z o.o. na 2021 rok

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Wyniki postępowania

Wykonanie nakładki asfaltowej – Etap II

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Zakup kontenerów wraz z dostawą do ZGO Pukinin na potrzeby odbioru odpadów.

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Wykonanie warstwy humusu – rekultywacja kwatery nr V

Zapytanie ofertowe

Decyzja

Decyzja – zmiana

szkic

Wyniki postępowania

Zakup mini golfa i kręgielni

Zapytanie ofertowe

Umowa – aktualizacja

 

Wykonanie otworu studniowego

Zapytanie ofertowe 

schemat 

wyniki postępowania 

 

Wykonanie chodnika do hali technologicznej

Zapytanie ofertowe

wyniki postępowania 

 

Pełnienie ochrony fizycznej w Zakładzie ZGO Pukinin

Zapytanie ofertowe 

Skip to content