Remont kapitalny przenośnika łańcuchowego zintegrowanego z prasą belującą HSM

Zapytanie ofertowe

wyniki postępowania

 

Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego i sieci strukturalnych w nowopowstałym budynku ZGO Pukinin

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy zakres prac

wyniki postępowania

 

Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

 

Zakup mebli do pomieszczeń biurowych w związku z rozbudową budynku administracyjno- socjalnego ZGO Pukinin

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

 

Naprawa warstwy rekultywacyjnej kwatery nr I

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania 

 

Opracowanie koncepcji technologicznej związanej z planowaną modernizacją i rozbudową Zakładu ZGO Pukinin w zakresie sortowni odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki, a także kompostowni odpadów.

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

 

Wykonanie konserwacji dzwigarów z drewna klejonego wraz z płatwiami na hali krytego lodowiska obiektu Krytej Pływalni ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

 

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia i prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów dla ZGO Aquarium sp. z o.o. na 2021 rok

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

 

Wykonanie nakładki asfaltowej – Etap II

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

 

Zakup kontenerów wraz z dostawą do ZGO Pukinin na potrzeby odbioru odpadów.

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania 

 

Skip to content