Zakup maszyn dla potrzeb Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin – etap III

W związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Spółka ZGO Aquarium podejmuje realizację zadania pt. „Zakup maszyn dla potrzeb Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin – etap III”.

ZGO Aquarium Sp. z o.o., otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW które zatwierdzono uchwałą nr. 17161/2021 w postaci częściowego umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki. Fundusz, przyznał Spółce dofinansowanie w kwocie 236.958,40 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.100.000,00 zł/netto.

Zakres inwestycji obejmuje zakup:

  • mobilnego sita do odpadów
  • Maszyna będzie wykorzystywana do obsługi instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

    www.wfosigw.lodz.pl

    https://zgoaquarium.pl/wp-content/uploads/2018/02/wf.jpg

    Komentowanie wyłączone.

    Skip to content