Zakup maszyn dla potrzeb Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin – etap II

W związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Spółka ZGO Aquarium podejmuje realizację zadania pt. „Zakup maszyn dla Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin – etap II”.

ZGO Aquarium Sp. z o.o., otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW które zatwierdzono uchwałą nr. 101/IX/2021 w postaci częściowego umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki. Fundusz, przyznał Spółce dofinansowanie w kwocie 1.561.525,14 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 3.173.400,00 zł/netto.

Zakres inwestycji obejmuje zakup:

  • rozdrabniacza mobilnego
  • hakowca
  • wózka widłowego
  • mobilnego przenośnika taśmowego
  • kontenerów KP-36

Maszyny będą wykorzystywane do obsługi instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

www.wfosigw.lodz.pl

https://zgoaquarium.pl/wp-content/uploads/2018/02/wf.jpg

Komentowanie wyłączone.

Skip to content