Powszechna Nauka Pływania klas I-III „Umiem Pływać”

Szanowni Państwo,

W zawiązku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju oraz decyzją Władz Administracyjnych, informujemy że do dnia 25.03.2020r. nie funkcjonuje basen miejski w Rawie Mazowieckiej wobec powyższego nastąpi przesunięcie rozpoczęcia programu „Umiem Pływać”. Jednocześnie przyjmowane są zapisy do grup poprzez kontakt email biuro@zgoaquarium.pl w temacie wiadomości prosimy umieścić „Umiem Pływać”. Wiadomość powinna zawierać: Imię i Nazwisko dziecka, szkołę oraz klasę do której uczęszcza, miejscowość zamieszkania oraz telefon kontaktowy do rodzica celem późniejszego poinformowania o rozpoczęciu zajęć.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content