PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ZGO Pukinin Nr 140

96 – 200 Rawa Mazowiecka

GODZINY OTWARCIA:

od poniedziałku do piątku

7:00 – 18:00

soboty 7:00 – 15:00

tel. 46 814 24 24

 

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej!

Jeśli przeprowadzacie remont domu lub mieszkania, wymieniacie meble na nowe, porządkujecie ogród z opadłych liści i skoszonej trawy, a może popsuła Wam się lodówka lub telewizor… Nie macie jak zagospodarować powstałych odpadów? Nie martwcie się! Dostarczcie odpady do nas. WAŻNE, aby były posortowane. Przyjmiemy je ZA DARMO! Wspólnie zadbajmy o porządek naszego miasta.

 

Piotr Irla

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie i umieszczenia w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów selektywnie gromadzone pochodzące z gospodarstw domowych:

 

 • Papier i tektura
 • Tworzywa sztuczne
 • Drewno
 • Metale
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Szkło
 • Zużyte opony
 • Gruz i odpady rozbiórkowe
 • Środki ochrony roślin
 • Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice
 • Detergenty
 • Leki
 • Baterie i akumulatory
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Odpady wielkogabarytowe np. meble
 • Odpady zielone (trawa, liście, odpady kuchenne)

 

Dostarczone odpady przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie!

Wszystkim mieszkańcom Miasta Rawa Mazowiecka przysługuje prawo nieodpłatnego przekazania do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących ilości limitowanych odpadów:

 

 • odpady budowane i rozbiórkowe – 300 kg na rok
 • zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów – 4 szt. na rok

 

Odpady wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej przyjęty w ramach systemu gospodarki odpadami limit będą przyjęte do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

 

Regulamin funkcjonowania PSZOK dla Miasta Rawa Mazowiecka oraz Cennik ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych www.zgoaquarium.pl, www.rawamazowiecka.pl oraz na terenie PSZOK.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content