Zgromadzenie Wspólników:

  • Właściciel Spółki – Miasto Rawa Mazowiecka w osobie Burmistrza Miasta Dariusza Misztala – 100% udziałów.

Rada Nadzorcza w składzie:

  • Przewodniczący,
  • Członek,
  • Członek.

Zarząd:

  • Paweł Bąkowski – Prezes Zarządu