Zgromadzenie Wspólników:

  • Właściciel Spółki – Miasto Rawa Mazowiecka w osobie Burmistrza Miasta Piotra Irli – 100% udziałów.

Rada Nadzorcza w składzie:

  • Przewodniczący – Wojciech Skoczek
  • Członek – Adam Iwaszkiewicz
  • Członek –  Mariusz Kubiak

Zarząd:

  • Emilia Tulin – Prezes Zarządu