Zakład ZGO Pukinin zgodnie z Uchwałą  XXXV /687/2013 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku jest w Regionie III Regionalną Instalacją  Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. – RIPOK w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz zgodnie z Uchwałą XXII/278/2016 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku ma status RIPOK w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.
Ponadto Spółka prowadzi  unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych na podstawie Decyzji z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak: RŚVI.7222.34.2016.ML).

AQUARIUM Centrum Fit Rawa jest jednym z najnowocześniejszych obiektów. Mieści się w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy Katowickiej 20. Na wszystkich spragnionych ruchu i relaksu czekają baseny, wodny świat malucha, strefa saun ze słoneczną łąką i grotą solną oraz sala do ćwiczeń i znakomicie wyposażona siłownia. (zgoaquarium.pl/aquarium/)