Kategoria: Główna

ZP/04/2021 – „Przebudowa odcinka napowietrznej jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Rawa Mazowiecka – GPZ Żurawia w celu usunięcia kolizji z planowanym terenem w m. Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka”

Ogłoszenie SWZ Identyfikator postępowania  – miniportal Instrukcja użytkowania miniportalu Załączniki do SWZ – edytowalne Załącznik nr 8 do SWZ Załącznik nr 10 do SWZ Załącznik […]

Czytaj więcej

Utrudnienia

SZANOWNI KLIENCI W dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 16:30-19:30 w związku z zajętością torów oraz limitem obłożenia obiektu (max. 75 os.) mogą wystąpić […]

Czytaj więcej
Skip to content