ORGANICZNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY „PUKININ-ek”

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oferuje sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „PUKININ-ek”

Posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr. G-771/18 z dn. 05.09.2018 r. na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „PUKININ-ek”

„PUKININ-ek” wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy, w skład której wchodzą m. in. liście, trawa, gałęzie i trociny pochodzące z terenów zieleni miejskiej oraz gospodarstw domowych. Dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym produkt poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wpływa korzystnie na wzrost, plonowanie jak również kondycję roślin. Cechy jakościowe produktu potwierdzone są w akredytowanych badaniach laboratoryjnych.

Zastosowanie:

Zakładanie trawników
Uprawa roślin ozdobnych, szkółkarstwa
Prace wykończeniowe inwestycji budowlanych, tworzenie małej architektury
Niwelacja różnic terenu
Nawożenie pól
Rekultywacja gleb
Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby

Kupujący zobowiązany będzie do zapoznania się z Instrukcją stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „PUKININ-ek” przed złożeniem zamówienia.

Sprzedaż „PUKININ – ka” prowadzona jest luzem zgodnie z cennikiem.

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB PRZELEWEM

Sprzedaż prowadzona jest w Zakładzie ZGO Pukinin Nr 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 do 18.00

w soboty w godzinach 7.00 do 15.00

Wypełnione „ZAMÓWIENIE ORGANICZNEGO ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY” wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres biuro@zgopukinin.pl lub dostarczyć osobiście do Zakładu ZGO Pukinin Nr 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest transport środka do klienta. Stawka za km – 3zł brutto (wg Google Maps, punkt początkowy ZGO Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka). Opłata za usługę liczona za kurs w obie strony.

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „Pukinin – ek”
uzyskają Państwo pod nr tel. 46 814 24 24, 661-483-633

Cennik

Zamówienie

Decyzja na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. PUKININ-ek

Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby PUKININ-ek

Skip to content