Zakup maszyn dla potrzeb Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin – etap IV

W związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Spółka ZGO Aquarium podejmuje realizację zadania pt. „Zakup maszyn dla potrzeb Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin – etap IV”.

ZGO Aquarium Sp. z o.o., otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW które zatwierdzono uchwałą nr. 17006/2023 w postaci częściowego umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki. Fundusz, przyznał Spółce dofinansowanie w kwocie 175.374,80 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.350.000,00 zł/netto.

Zakres inwestycji obejmuje zakup:

·  prasy do odpadów

Maszyna będzie wykorzystywana do obsługi instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

www.wfosigw.lodz.pl

Komentowanie wyłączone.

Skip to content