Zakup maszyn dla potrzeb Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin

W związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Spółka ZGO Aquarium podejmuje realizację zadania pt. „Zakup maszyn dla Instalacji Komunalnej w Zakładzie ZGO Pukinin”.

ZGO Aquarium Sp. z o.o., otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w formie nisko oprocentowanej pożyczki, którą zatwierdzono uchwałą nr. 143/XII/2020. Fundusz, przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania w kwocie 2 167 500,00 zł/netto. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 2 898 276,00zł/netto.

Zakres inwestycji obejmuje zakup:

  • Maszyny przeładunkowej do odpadów
  • Pojazdu do przewozu odpadów
  • Ładowarki kołowej.

Maszyny będą wykorzystywane do obsługi instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

www.wfosigw.lodz.plhttps://zgoaquarium.pl/wp-content/uploads/2018/02/wf.jpg

Komentowanie wyłączone.

Skip to content