Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie ZGO Pukinin

Spółka ZGO Aquarium realizuje zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie ZGO Pukinin”

Otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie nisko oprocentowanej pożyczki oraz częściowego umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Ogólną wartość zadania szacuje się na kwotę: 6 897 867,45 zł

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki wynosi: 3 398 180,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie częściowego umorzenia pożyczek: 1 775 219,60 zł

Pozostałe koszty Spółka pokryje ze środków własnych.

Opis zakresu projektu:

  1. budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr IX wraz z infrastrukturą techniczną,
  2. zakup kompaktora do zagęszczania odpadów.

Kwatera budowana jest w specjalnie wykonanym zagłębieniu terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Wykonano sztuczną barierę geologiczną bentonitowo-gruntową oraz izolację syntetyczną z geomembrany PEHD, która zostanie zabezpieczona geowłókniną polipropylenową. Na dnie oraz skarpach zostanie wykonany drenaż odcieków połączony z przepompownią odcieków oraz zbiornikiem retencyjnym. Wokół kwatery zostanie wykonana droga p. poż. oraz droga technologiczna. Dodatkowo wybudowano plac magazynowy na odpady.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content