Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr VIII w ZGO Pukinin

Spółka ZGO Aquarium rozpoczęła inwestycję pn. „Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr VIII w ZGO Pukinin”. Otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie nisko oprocentowanej pożyczki.

Ogólną wartość zadania szacuje się na kwotę: 789 862,00 zł.

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki wynosi: 592 396,00 zł

Pozostałe koszty Spółka pokryje ze środków własnych.

Opis zakresu projektu:

  1. budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr VIII,
  2. zakup ładowarki teleskopowej.

Kwatera wybudowana jest w specjalnie wykonanym zagłębieniu terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Kwatera nr VIII wyposażona jest  w:

  • warstwę ochronno-drenażową z piasku drobnego lub średnioziarnistego,
  • geowłókninę,
  • warstwę podłoża gruntowego – grunty rodzime (piaski drobne i średnie).

Odpady składowane będą w opakowaniach, na paletach lub w workach typu big–bag, w którym zostaną dostarczone na składowisko odpadów. Planowanym efektem ekologicznym zrealizowanego przedsięwzięcia będzie zmniejszenie ilości zalegającego azbestu w środowisku poprzez deponowanie go na składowisku. Zakupiona ładowarka teleskopowa pozwoli na sprawny rozładunek pojazdów dowożących azbest do Zakładu ZGO Pukinin.

www.zainwestujwekologie.pl

Komentowanie wyłączone.

Skip to content