Rozbudowa Składowiska Odpadów i Budowa Zakładu Odzysku Surowców Wtórnych w Pukininie Etap – I

W okresie grudzień 2005 –sierpień 2006 zrealizowany został pierwszy etap inwestycji polegający na :

  • wybudowaniu kwatery nr III o pow. 1,04 ha,
  • zrekultywowaniu dwóch kwater składowania odpadów, na których posadzono wierzbę energetyczną oraz wykonano odgazowanie,
  • wybudowaniu zbiornika p.poż,
  • wybudowaniu zbiornika na odcieki wraz z przepompownią i instalacją,
  • zainstalowaniu elektronicznej wagi samochodowej o nośności 60 ton,
  • zakupie kompaktora o ciężarze 28 ton i spycharki gąsienicowej o ciężarze 22 tony,
  • przebudowie systemu monitoringu środowiska poprzez wybudowanie 4 dodatkowych piezometrów,
  • zainstalowaniu stacji meteorologicznej,
  • wymianie ogrodzenia.

 

 

Składowisko odpadów w Pukininie z nowo wybudowaną kwaterą jest pierwszym składowiskiem w województwie łódzkim, które uzyskało pozwolenie zintegrowane.

Zostało rozbudowane kosztem 5,2 mln. zł przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3,9 mln zł, tj. 80 % kosztów kwalifikowanych.

Przy obecnym sposobie gospodarowania odpadami składowisko może przyjmować dotychczasowy strumień odpadów przez 10 lat.

 

{pgslideshow id=6|width=700|height=500|delay=2000|image=L}

Komentowanie wyłączone.

Skip to content