Dnia 07.08.2017r. Spółka ZGO Aquarium podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Kampania edukacyjna racjonalnego gospodarowania odpadami i zapobiegania ich powstawaniu pn. Selektywna edukacja”.

W ramach realizacji umowy:

 • Rozbudowano istniejącą ścieżkę edukacyjną na terenie Zakładu ZGO Pukinin o nowe tablice dydaktyczne. Tablice dydaktyczne przedstawiają tematy:
  1. Istota gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy),
  2. Zagadnienie selektywnej zbiórki odpadów,
  3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów,
  4. Informacje, co można uzyskać z przerobionych wtórnie surowców.
 • Zostały zainstalowane stacje selektywnej zbiórki odpadów  przy obiektach użyteczności publicznej tj. hala sportowa Millenium oraz pływalnia miejska Aquarium. Stacje będą składały się z tablicy informacyjnej oraz 4 pojemników na odpady: papier, szkło, plastik, zużyte baterie.
 • Zorganizowano konkurs plastyczny „Druga szansa” dla uczniów szkół powiatu rawskiego.
  • Zakupiono gadżety edukacyjne dla uczestników konkursu, wykładów i warsztatów terenowych.
 • W siedzibie głównej Spółki w dniu 09.11.2017r. zostaną przeprowadzone bezpłatne wykłady dla pracowników administracji oraz pracowników firm współpracujących w zakresie gospodarowania odpadami. Wykłady będą składały się z następujących bloków tematycznych:
  1. Projekty ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarki odpadami.
  2. PSZOK jako ważny element w gospodarce o obiegu zamkniętym (circular economy).
  3. Wypełnianie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami wraz z przykładem wyliczenia poziomów recyclingu.
  4. Panel dyskusyjny.
 • W 2018r. Spółka zorganizuje szereg warsztatów związanych z tematyką projektu. Warsztaty odbędą się na terenie Zakładu ZGO Pukinin. Uczestnikom warsztatów ukazana zostanie praca RIPOK w Pukininie.
Skip to content