Zakład ZGO Pukinin jako pierwsza instalacja w Regionie III została Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. – RIPOK w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Natomiast w 2016r. otrzymała status RIPOK w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Ponadto Spółka prowadzi składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz edukację ekologiczną.