Źródła zanieczyszczeń powietrza

Edukacja, Zanieczyszczenie powietrza

Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:

 • uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,
 • przemysł energetyczny,
 • przemysł transportowy,
 • źródła naturalne (największe źródło).
 • niska emisja,
 • chemiczna konwersja paliw,
 • wydobycie i transport surowców,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł rafineryjny,
 • przemysł metalurgiczny,
 • cementownie,
 • składowiska odpadów,
 • motoryzacja.

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:

 • wybuchy wulkanów,
 • wietrzenie chemiczne skał,
 • pożary lasów i stepów,
 • wyładowania atmosferyczne,
 • pył kosmiczny,
 • procesy biologiczne.
Skip to content