Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Rodzaje biomasy

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:

 • drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe;
 • słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej;
 • odchody zwierząt;
 • osady ściekowe;
 • wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych;
 • odpady organiczne, np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny;
 • oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące:

 • wierzba wiciowa (Salix viminalis);
 • ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska (Sida hermaphrodita);
 • topinambur, czyli słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus);
 • róża wielokwiatowa znana też jako róża bezkolcowa (Rosa multiflora);
 • rdest sachaliński (Polygonum sachalinense);
 • trawy wieloletnie, jak np.:
  – miskant olbrzymi, czyli trawa słoniowa (Miscanthus sinensis gigantea),
  – miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus).
Skip to content