Sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza

Edukacja, Zanieczyszczenie powietrza

Ochrona powietrza może być realizowana przez podejmowanie działań takich jak:

 • Instalowanie wydajnych filtrów kominowych. Nawet w przypadku starszych technologii urządzenia takie zatrzymują znaczną część zanieczyszczeń, w przypadku nowszych technologii filtry zazwyczaj są montowane seryjnie;
 • Wdrażanie nowych, czystszych technologii przemysłowych. W praktyce nowsze technologie są czystsze (mniejsza emisja gazów/pyłów) oraz mniej energochłonne. Cześć szkodliwych substancji stosowanych  w przemyśle zastępowana jest przez inne, bezpieczniejsze (np. zamienniki freonów);
 • Modyfikacji istniejących technologii i większa hermetyzacja produkcji. W praktyce oznacza to np. odsiarczanie węgla przed jego spaleniem, czy też dbałość o odizolowanie produkcji od środowiska. W przypadku ogrzewania domów korzystna jest zmiana paliwa na mniej emisyjne (np. gaz ziemny zamiast węgla) oraz ocieplanie budynków;
 • Inwestowanie w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już istniejących. Oznacza to nowsze nieemisyjne, lub nisko emisyjne samochody wyposażone w lepsze katalizatory, modyfikowane paliwa (np. bezołowiowe), rozbudowę transportu elektrycznego (np. szynobusy, trolejbusy). Ważna jest także promocja transportu rowerowego, czy wodnego oraz wdrażanie nowych technologii w transporcie lotniczym;
 • Budowanie izolacyjnych pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych. Zieleń zatrzymuje pewną ilość zanieczyszczeń gazowych, szczególnie pyłów;
 • Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii m.in takich jak:
  a) energia słoneczna (kolektory, panele słoneczne),
  b) energia wodna (elektronie wodne, pływowe),
  c) energia wiatrowa (turbiny wiatrowe),
 • Eliminowaniu ciężkiego transportu w miastach (budowa obwodnic);
 • Ograniczanie ruchu samochodowego i przestawanie komunikacji na pojazdy elektryczne;
 • Tworzenie stref dla pieszych w centrach miast i osiedli;
 • Korzystanie z miejskiej komunikacji lub roweru.

 

Co ty jako mieszkaniec możesz zrobić dla lepszej jakości powietrza ?

Sposobów na to nie jest wcale tak mało jak ci się wydaje, poniżej lista tego co możesz, a nawet powinieneś robić lub czego nie robić na co dzień:

 • Nie spalaj śmieci w piecu!!!
 • Nie przegrzewaj swojego domu. Obniżenie temperatury zaledwie o 1°C może obniżyć rachunek za energię aż o 7%;
 • Oszczędzaj energię eklektyczną w domu, w pracy, w szkole poprzez:
  – wkręcanie energooszczędne żarówki,
  – niepozostawianie telewizora i innych urządzeń, wieży czy komputera w trybie czuwania (stand-by) – w takim trybie światełko pozostaje włączone. W trybie czuwania telewizor zużywa średnio 45% energii. Gdyby wszyscy Europejczycy unikali trybu „stand-by”, oszczędności energii wystarczyłyby do zaopatrzenia w energię elektryczną kraju wielkości Belgii,
  – niepozostawianie ładowarki do telefonu komórkowego w gniazdku po skończeniu ładowania, gdyż ładowarka nadal zużywa prąd, nawet jeżeli telefon nie jest podłączony,
  –  jeśli kupujesz lub Twoi rodzice kupują nowe urządzenie elektryczne, na przykład lodówkę lub pralkę, sprawdź w ramach wspólnotowego oznakowania efektywności energetycznej, które powinno posiadać każde urządzenie. Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Od grudnia 2010 roku na lodówkach, pralkach, zmywarkach i telewizorach wprowadzono dodatkowo trzy nowe klasy A+, A++ oraz A+++ charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie,
 • Czekając na przejazd pociągu, gaś silnik;
 • Jeśli Twoi rodzice zamierzają kupić nowy samochód, poproś ich, aby kupili mały model o niższym zużyciu paliwa! Informacje udostępniane w salonie wystawowym pokazują, ile CO2 emituje każdy samochód;
 • Kontrole emisji spalin z samochodu i sprawdzaj czy emisja nie jest większa niż dopuszczalna;
 • Jeżeli masz do pokonania niewielką odległość, idź piechotą lub rowerem;
 • Nie stosuj areozoli z freonem.
Skip to content