„Kampania edukacyjna podstawowych źródeł energii odnawialnej w Pukininie”

We wrześniu 2016r na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, zarządzanego przez
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20  w  Rawie  Mazowieckiej powstała ścieżka edukacji ekologicznej pn. ,,Słoneczna edukacja”. Została wybudowana w ramach zadania pn. „Kampania edukacyjna podstawowych źródeł energii odnawialnej w Pukininie pn. Słoneczna edukacja”. Całkowity koszt zadania wyniósł około 130 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ścieżka edukacji odnawialnych źródeł energii ma na celu:

  • przedstawienie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza,
  • ukazanie zasady działania podstawowych źródeł energii odnawialnej tj. słońca i wiatru,
  • zapewnienie społeczeństwu niezbędnych  informacji  nt. nowych technologii pozyskiwania energii cieplnej i energii elektrycznej.

Na jej terenie zostały zamontowane tablice dydaktyczne zawierające informacje m.in. na temat zasobów energii odnawialnej występujących na naszej planecie, a także propagowania sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza. Ponadto Ścieżka edukacyjna umożliwia mieszkańcom z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz okolicznych gmin prowadzenie ciekawych zajęć w terenie, a tym samym uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Zadanie  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content