Kategoria: Przetargi ZGO Pukinin

ZP/04/2021 – „Przebudowa odcinka napowietrznej jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Rawa Mazowiecka – GPZ Żurawia w celu usunięcia kolizji z planowanym terenem w m. Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka”

Ogłoszenie SWZ Identyfikator postępowania  – miniportal Instrukcja użytkowania miniportalu Załączniki do SWZ – edytowalne Załącznik nr 8 do SWZ Załącznik nr 10 do SWZ Załącznik […]

Czytaj więcej
Skip to content